Tag: vật liệu dệt

Thí nghiệm khả năng thoát hơi ẩm của vật liệu dệt

Thí nghiệm khả năng thoát hơi ẩm của vật liệu dệt

Theo công ty, kỹ thuật dùng dụng cụ đưa ra độ chính xác điển hình trong dải ppm, được thiết kế cho cả phát triển nhanh sản phẩm và để đảm bảo việc kiểm soát chất lượng của hàng dệt