Tag: vải cotton

Kinh nghiệm chọn vải cotton may đồng phục

Kinh nghiệm chọn vải cotton may đồng phục

Loại vải cotton chất lượng được dệt từ sợi bông dài như: cotton peru, cotton pima… Loại vải này có sợi dài, dệt được từ loại vải bóng. Để xác định được độ dài của sợi, bạn kéo một sợi