Tag: vải cotton may đồng phục

Kinh nghiệm chọn vải cotton may đồng phục

Kinh nghiệm chọn vải cotton may đồng phục

Loại vải cotton chất lượng được dệt từ sợi bông dài như: cotton peru, cotton pima… Loại vải này có sợi dài, dệt được từ loại vải bóng. Để xác định được độ dài của sợi, bạn kéo một sợi