Tag: tìm hiểu đồng phục

Đồng phục là gì?

Đồng phục là gì?

Đồng phục thể hiện tính cộng đồng, thống nhất. Đồng phục giúp xóa tan mọi ranh giới giữa mọi người, xóa đi sự giàu nghèo, giai tầng trong xã hội. Đồng phục giúp mọi người xích lại gần nhau hơn,