Tag: dệt may

Đóng góp to lớn của ngành dệt may

Đóng góp to lớn của ngành dệt may

Ngành DMVN cũng mang lại cho ngân sách một khoản thu không hề nhỏ dưới dạng thuế nhập khẩu nguyên vật liệu, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, doanh nghiệp, các loại phí theo quy định.